Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

badania opinii pracowników

Badanie opinii a odnoszenie sukcesu

Na sukces składa się z wielu różnych elementów, które mają na siebie bezpośredni wpływ. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, na kwestie związane z zadowoleniem pracowników z wykonywanej pracy. W celu przebadania poziomu satysfakcji można przeprowadzić badanie opinii pracowników, które dzięki specjalistycznym narzędziom pozwoli wydobycie najcenniejszych informacji wpływających na osiągany sukces danej firmy....
czytaj dalej...

, ,

Wizerunek firmy oczami pracowników

Poprawa jakości obsługi klienta związana jest z przyjętymi oraz realizowanymi standardami. W tym procesie również bardzo ważne jest właściwe zrozumienie potrzeb, oczekiwań i perspektywy swoich pracowników. W tym celu przeprowadza się badania opinii pracowników, które pozwalają na wyciągnięcie wiedzy, która posłuży usprawnieniu podejmowanych działań....
czytaj dalej...

, ,

Opinia pracowników

badania opinii pracownikówKolejnym elementem wpływającym w dość wyraźny sposób na wydajność przedsiębiorstwa jest oczywiście jego pracownik, a w zasadzie wydajność pracowników. Trzeba tutaj więc uświadomić sobie w jaki sposób możemy wpłynąć pozytywnie na wydajność pracowników, poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy. Chodzi tutaj oczywiście o opinię pracownika o warunkach zatrudnienia, wykonywania pracy, oraz o jego wynagrodzeniu za pracę, bowiem te trzy czynniki będą tutaj najważniejsze w kwestii oceny swojej pracy przez pracownika....
czytaj dalej...

, ,