Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Dlaczego warto przeprowadzać wywiady pogłębione?

Wywiady pogłębione to jedna z jakościowych metod zbierania informacji w czasie indywidualnej rozmowy z respondentem. W zwykłej ankiecie osoba ankietowana spotyka się zazwyczaj z listą gotowych odpowiedzi na pytania. W wywiadzie pogłębionym nacisk kładzie się na swobodę odpowiedzi. Ankieter tak prowadzi rozmowę, aby poruszone były wszystkie tematy, ale pozwala na całkowitą swobodę wypowiedzi osoby ankietowanej. Wywiady pogłębione dostarczają informacji na temat odczuć związanych z produktem, wrażeń, przemyśleń i motywów. Dlaczego warto przeprowadzać badania poprzez wywiady pogłębione?

Lepsze zrozumienie

Ankieter może poświęcić pełną uwagę każdemu z uczestników badania, aktywnie słuchać i poświęcić czas na stworzenie dobrego raportu. Naukowcy mogą również stworzyć bardziej relaksujące otoczenie dla indywidualnych wywiadów pogłębionych. Sprawia to, że respondenci czują się bardziej swobodnie, a to ułatwia nawiązanie dobrej więzi.

Lepsze pobieranie próbek

Wiele obiektów grup fokusowych opracowało listy chętnych uczestników grup fokusowych (panel jakościowy), które są wykorzystywane do redukcji kosztów zakupu nowych list. Ponieważ rekrutacja jest łatwiejsza przy planowaniu wywiadów pogłębionych, a badacze potrzebują mniejszej liczby respondentów do osiągnięcia tych samych wyników, częściej stosuje się losowy dobór próby, co zwiększa ogólne zaufanie do uzyskanych wyników.

Szybciej i taniej

Wywiady pogłębione są zazwyczaj szybsze i tańsze, niż grupy fokusowe. Specjalne udogodnienia są zbędne, badacze potrzebują mniej uczestników, a harmonogram jest bardziej elastyczny. Zobowiązania związane z uczestnictwem są łatwiejsze do uzyskania, co skutkuje niższymi płatnościami motywacyjnymi dla uczestników wywiadów pogłębionych.

Bardziej produktywne

W porównaniu z brakiem odpowiedzi wśród członków grupy fokusowej, istnieje stosunkowo niewiele nieproduktywnych wywiadów pogłębionych. W rezultacie badacze potrzebują o połowę mniej respondentów, aby osiągnąć te same cele.

Głębsze spojrzenie

W typowej grupie fokusowej respondenci mają średnio 10 minut na rozmowę (120 minut podzielone przez 12 osób). Dzięki wywiadom pogłębionym, każdy z uczestników ma więcej czasu i możliwości podzielenia się uczuciami, perspektywami i postawami. Ankieter ma dużo czasu na zbadanie i uzyskanie pogłębionych odpowiedzi, ponieważ respondenci mają tendencję do swobodniejszej ekspresji.

Bardziej elastyczny

Grupy fokusowe ograniczają opcje lokalizacji. Wywiady pogłębione oferują natomiast większą elastyczność w procesie wyboru lokalizacji, ponieważ badacze mogą zjawić się prawie wszędzie lub przeprowadzić wywiad przez telefon, czy Internet

Szybsza adaptacja

W wielu projektach naukowcy dokonują w trakcie wywiadu ustaleń, które prowadzą do odkryć. Zazwyczaj do dokonania odkrycia i wprowadzenia zmian potrzeba tylko kilku wywiadów pogłębionych, przy czym do tego potrzebna jest co najmniej jedna grupa fokusowa, a w niektórych przypadkach dwie. Im wcześniej naukowcy będą w stanie zidentyfikować problem, tym mniej środków wydadzą na wadliwy projekt.

Wywiady pogłębione najlepiej sprawdzają się w badaniach B2B, gdzie przeprowadza się wywiady z kimś, kto posiada konkretną wiedzę lub gdy sytuacja bardziej sprzyja rozmawianiu sam na sam. Kiedy badanie rynku obejmuje badania B2C, grupy fokusowe są często preferowanym trybem. W zależności od potrzebnych informacji warto zastanowić się nad wyborem metody badawczej, gdyż każda posiada różne cechy.

,

Comments are currently closed.