Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Analizy danych – decyzje biznesowe, a badania rynku

Podejmuj dobre decyzje biznesowe, dzięki analizie danych

Analizując rynek, sytuację w branży w której działasz możesz podejmować decyzje, dzięki którym rozwiniesz swój biznes, ustrzeżesz się przed nieuczciwymi kontrahentami lub klientami albo potencjalnym kryzysem. Prognozy sprzedaży, jak również analiza sytuacji gospodarczej umożliwi Ci podejmowanie działań, dzięki którym będziesz mógł lepiej zarządzać poszczególnymi sektorami swojego przedsiębiorstwa oraz planować zadania związane z PR, marketingiem oraz finansami firmy.

Analiza danych w rękach ekspertów

Jeśli chcesz sam przeprowadzić analizę danych – możesz popełnić kilka kategorycznych błędów. Przede wszystkim posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy danych sprawi, że ze zgromadzonych informacji będzie można wyciągnąć odpowiednie wnioski. Kolejny istotny element to statystyka i matematyka, z dziedzin których modele są wykorzystywane do rzetelnej analizy zjawisk zachodzących w firmie. Brak doświadczenia i wiedzy w tym zakresie skreśla możliwość samodzielnej analizy danych.

Niedostateczna wiedza i brak doświadczenia z zakresu ekonomii, statystyki i matematyki nie wyklucza przedsiębiorcy z możliwości wykonywania wysoko rozwiniętych analiz. Specjalistyczne, eksperckie analizy dla biznesu, w branżach takich jak: medycyna i farmacja, finanse i sektor kredytowy, sprzedaż i marketing, branża ekonomiczna, sektor publiczny; wykonywanie przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® przynoszą informacje na temat:

  • możliwości odejścia klienta od firmy,
  • lojalności klientów,
  • prognoz sprzedażowych produktów i usług,
  • ryzyka kredytowego w odniesieniu do pojedynczych umów kredytowych oraz portfela kredytowego; używane są do tego systemy typu: ratingowego, scoringowego, sieci neuronowe, modele legit, KMV, AD, Credit Metrics oraz Credit Risk,
  • ryzyka niewypłacalności i ryzyka nadużyć umożliwiających wykrywanie oszustw, jak również wskazanie najważniejszych czynników ryzyka dla każdego klienta i każdej transakcji,
  • ryzyka umieralności.

Podejmuj dobre decyzje biznesowe, dzięki analizie danych

Specjaliści z BioStat® opracowali system analizy danych, dzięki któremu żaden istotny element nie umknie uwadze ekspertów w trakcie prowadzenia badań, wyciągania wniosków i prowadzenia sądów na temat przeszłych zjawisk dotyczących firmy. Wielopoziomowe analizy przebiegają na kilku poziomach:

  • pozyskiwania, przechowywania jak również strukturalizacji danych przedsiębiorstwa,
  • analizy danych wielowymiarowych, wydobywaniu z nich wiedzy i ich prezentacji w innowacyjnych systemach informatycznych,
  • wykorzystaniu wspomnianych modeli matematycznych i statystycznych oraz innych metod analizy dla wskazania kluczowych elementów rozwoju firmy,
  • budowie modeli prognostycznych i symulacji odnoszących się do aktualnego stanu gospodarki i sytuacji społecznej.

, ,

Comments are currently closed.