Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Wizerunek firmy oczami pracowników

Poprawa jakości obsługi klienta związana jest z przyjętymi oraz realizowanymi standardami. W tym procesie również bardzo ważne jest właściwe zrozumienie potrzeb, oczekiwań i perspektywy swoich pracowników. W tym celu przeprowadza się badania opinii pracowników, które pozwalają na wyciągnięcie wiedzy, która posłuży usprawnieniu podejmowanych działań.

Opinie, które przekuwa się w wiedzę

Przeprowadzane badania w kwestii pracowników stanowią instrument wspomagający zarządzania firmą. W ramach takich badań można uzyskać wiedzę na temat zaangażowania w wykonywaną pracę, stosunkach panujących między członkami zespołu, a także:

 • oczekiwaniach i potrzebach pracowników;
 • silnych i słabych stron przedsiębiorstwa;
 • konieczność wprowadzenia zmian.

W badaniach opinii pracowników bardzo ważne jest otwarcie się na subiektywne oceny swoich pracowników oraz wyciągnięcie z nich potrzebnej wiedzy usprawniającej funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Badanie z pożytkiem dla wszystkich

Przeprowadzane badania mają na celu posłużyć pracodawcom jako źródło rzetelnej wiedzy na temat firmy jako pracodawcy, a także:

 • wspierają proces tworzenie długoterminowych strategii;
 • pozwalają przewidzieć nadchodzące zagrożenia;
 • umożliwiają podejmowanie działań w sprawie zatrzymania najcenniejszych pracowników.

Jeśli natomiast na ten rodzaj badania spojrzy się z perspektywy pracowników to dają one wiedzę o tym, że przedsiębiorstwo liczy się z głosem swoich pracowników, a ponadto podtrzymują stały kontakt. Przy czym badanie takie wspiera także:

 • motywację pracowników do pozostanie w firmie;
 • wewnętrzną komunikację w firmie.

Cel badania zależy od potrzeb

Badanie opinii pracowników może dotyczyć całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także może odnosić się do wybranego zagadnienia na przykład:

 • poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy;
 • komunikacji wewnętrznej;
 • rozwoju zawodowego;
 • poziomu motywacji.

Różnorodność zagadnień, do których mogą odnosić się te badania pozwalają na realizowanie różnorakich projektów, a także na wieloaspektowe ujęcie sytuacji firmy, jak i jej pracowników.

Im więcej wiesz tym lepiej działasz

Przeprowadzanie badań opinii pracowników może być nie tylko świetną okazją do zapoznania się ze zdaniem innych, ale także może posłużyć w przypadku wprowadzania zmian. Ważne jest, aby badanie takie było przeprowadzane z zachowaniem anonimowości oraz komfortu ankietowanego. Pozyskane wyniki dają rzeczywisty obraz firmy, a przy tym mogą wpływać na trafność podejmowanych decyzji.

, ,

Comments are currently closed.