Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Nowe rozwiązania w statystyce medycznej

Rynek europejski, w tym polski, w sektorze medycznym i farmaceutycznym, rozwija się bardzo prężnie od co najmniej dwudziestu kilku lat. Zapotrzebowanie na leki, zarówno OTC, jak i Rx, a wiec te sprzedawane bez recepty i na receptę, jest ogromne. Taki rynek, wart wiele miliardów euro, jest bardzo obiecujący dla już istniejących graczy, niestety, bardzo trudny dla firm, które chcą na niego wejść. Sukces pomagają odnieść badania marketingowe, podobnie jak działania promocyjne pożerające dużą część budżetu firm farmaceutycznych. Najważniejsze jest jednak to, żeby firmy te miały pewną i atrakcyjną ofertę terapii i preparatów. Temu zaś służą badania kliniczne, obserwacyjne i edukacyjne, a także statystyka medyczna na najwyższym poziomie.

Właściwe przygotowanie przyszłych analiz

Badania prowadzone dla sektora medycznego i farmaceutycznego podlegają bardzo ostrym uregulowaniom prawnym. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom. Inną trudnością, oprócz wymogów formalnych, jest taka organizacja badania, by przyniosło ono jak największy ładunek danych, przydatnych w czasie medycznych analiz statystycznych. Firmy badawcze dbają zatem, od początku procesu badawczego, o takie zaprojektowanie badania, by było zgodne z wymogami później przeprowadzanych analiz. To nie tylko opracowanie planu analizy statystycznej (SAP), ale też uściślenie hipotez, konsultacje związane z próba i metodami randomizacji, właściwe sformułowanie założeń. Ponieważ współcześnie badania prowadzi się za pośrednictwem systemów badań online, konieczne jest też zagwarantowanie najlepszej obsługi programistycznej i IT projektów badawczych. Zwykle w zespołach obsługujących badania kliniczne, czy obserwacyjne, można zatem znaleźć ekspertów w różnorodnych dziedzinach: medycyna, farmacja, biotechnologia, bioinformatyka, statystyka, matematyka, bazy danych.

Opracowywanie wyników

W zależności od specyfiki badania i od tego, czy projekt był realizowany na zlecenie instytucji naukowej, czy biznesowej, inne jest nieco podejście do opracowywania wyników. Trzeba przeprowadzić te same analizy, testy, zbudować modele, ale inne wymogi opracowań statystycznych, a więc raportów, dotyczą tekstów przygotowywanych na potrzeby instytucji państwowych, a nieco inne – czasopism naukowych z listy filadelfijskiej (Master Journal List). Okazuje się, że są na rynku polskim najlepsze agencje badawcze i firmy CRO, które przygotowują oba te rodzaje opracowań na podobnym, najwyższym poziomie. Do niedawna było to działanie standardowe dla zagranicznych partnerów polskich instytucji. Opracowywanie danych, jak już jednak wspomniano, dotyczy tych samych elementów analiz statystycznych: analiz opisowych, analiz porównawczych, analiz regresji, analiz czynników ryzyka, analiz przeżywalności, testów istotności, modeli przeżycia i innych.

, ,

Comments are currently closed.