Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

badanie

Dlaczego warto przeprowadzać wywiady pogłębione?

Wywiady pogłębione to jedna z jakościowych metod zbierania informacji w czasie indywidualnej rozmowy z respondentem. W zwykłej ankiecie osoba ankietowana spotyka się zazwyczaj z listą gotowych odpowiedzi na pytania. W wywiadzie pogłębionym nacisk kładzie się na swobodę odpowiedzi. Ankieter tak prowadzi rozmowę, aby poruszone były wszystkie tematy, ale pozwala na całkowitą swobodę wypowiedzi osoby ankietowanej. Wywiady pogłębione dostarczają informacji na temat odczuć związanych z produktem, wrażeń, przemyśleń i motywów. Dlaczego warto przeprowadzać badania poprzez wywiady pogłębione?...
czytaj dalej...

,

Badanie omnibusowe

Długofalowe projekty wymagają systematycznej kontroli postępów, co może okazać się szczególnie trudne do wykonania, kiedy obszarem realizacji zadania jest cała Polska. Kampanie społeczne czy akcje promocyjne powinny w określony sposób oddziaływać na mieszkańców – jeśli tak nie jest, dobrze byłoby mieć możliwość wprowadzenia zmian w projektach....
czytaj dalej...

, , , , , , , , , , ,