Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Badanie kompetencji podstawą procesu rekrutacji

Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika zwykle składa się z oceny trzech podstawowych elementów: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kandydaci powinni posiadać profesjonalną wiedzę oraz wymagane funkcjonalne i techniczne umiejętności związane z stanowiskiem pracy jakie mają objąć. Jeden z komponentów wiąże się z ryzykiem przeoczenia, gdyż jest trudny do zmierzenia jedynie za pomocą rozmowy. O czym mowa? Kompetencje oraz wzorce zachowań, które stanowią podstawę tego, w jak efektywny sposób kandydat wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania powierzonej pracy. Wdrażanie w procesie rekrutacji badania kompetencji okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod, gdyż pracodawcy są w stanie zweryfikować czy kandydaci posiadają pożądane cechy. Dzięki wykonaniu takich badań można zapomnieć o zatrudniania kandydatów z uwzględnieniem tzw. „skill gap”....
czytaj dalej...

Wskazówki, które pomogą ci skutecznie przeprowadzić badania kompetencji

Właściwy dobór pracowników pozwoli na skuteczne osiąganie postawionych celów, a tym samym zwiększy efektywność podejmowanych działań. Pracodawca powinien dobrze zdefiniować swoje potrzeby, a także wymagania wobec przyszłych, jak i zatrudnionych pracowników. Badania kompetencji pozwalają na ocenienie kompetencji pracowników w odpowiedzi na przyjęte standardy....
czytaj dalej...

, ,

Previous Posts Next posts