Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Ankietyzacja pacjentów – dobra strategia

Każda firma posiada swoją własną strategię działania, która ma za zadanie kreować pozytywny wizerunek tej właśnie firmy. Również szpitale przeprowadzają tego typu badania, by pozyskać kontrahentów i przekonać do siebie jeszcze większą liczbę potencjalnych pacjentów. Warto zlecić owe badania firmie badawczej, która spacje lizuje się w tego typu badaniach, a zarazem spojrzy obiektywnie na dany problem. Badania opinii pacjentów są kluczowym elementem prowadzonych badań, gdyż dostarczana wiedza znacznie usprawnia funkcjonowanie szpitala. W tym właśnie celu prowadzana jest ankietyzacja pacjentów. W ankietach pacjentów zawarte są pytania o ocenę życzliwości i kompetencji personelu medycznego, jakość posiłków, czystość szpitala itd. Badania ankietowe pacjentów powinny być prowadzone w systematyczny sposób, a ich główny cel winien opierać się o ciągłe usprawnianie obsługi i podnoszenia jakości świadczonych usług. Niewątpliwie ma to wpływ na działalność szpitala. Dane z badania zestawiane są w zbiorcze zestawienia, przedstawiające opinię badanych o różnych obszarach funkcjonowania szpitala. Niewłaściwym założeniem jest, że badanie ankietowe pacjentów szpitala przeprowadza się po to, by szukać niedoskonałości pracowników i podważać ich kompetencje. Warto zwrócić uwagę, że wyniki badań to nie gotowe narzędzia zmiany. Są one tylko drogowskazami do rozwoju i zmiany, lecz same wyniki niczego nie zmienią. By przeprowadzone badanie było użyteczne, musi się zaangażować cały personel szpitala w modyfikowanie, usprawnianie i budowanie wszystkich procesów w codziennej pracy z pacjentami.

Właściwie przeprowadzone badanie

Aby badanie ankietowe pacjentów szpitala przebiegło zgodnie z ustalonym wcześniej planem działania, trzeba wybrać do niego odpowiednie metody i techniki. Nigdy nie należy wybierać zbyt dużej liczby owych metod. Ich celem jest pomoc w przeprowadzeniu omawianego badanie, a nie utrudnianie go i zaciemnianie obrazu. Do metod jakościowych, zalicza się: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Natomiast do metod ilościowych: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI). Warto wybrać dwie metody/techniki spośród wymienionych i na nich oprzeć badanie. Ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat.

Jakich informacji dostarczają badania satysfakcji pacjentów

Często zdarza się, że pacjenci niewłaściwie postrzegają i oceniają dany szpital, gdyż panuje o nim (zazwyczaj) negatywna opinia wśród społeczności lokalnej. Warto w tym celu przeprowadzić badania PR, by ocieplić dotychczasowy wizerunek. Dzięki temu wzrasta ważny wskaźnik, jakim jest wskaźnik rekomendacji netto. Przeprowadzone badanie satysfakcji dostarcza również informacji o mocnych i słabych stronach szpitala.
Badania satysfakcji pacjentów

, , , , , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.