Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Elektroniczna forma zapisu informacji – EDM

Zapisów dokonuje się na różnych materiałach – w tej chwili tekst najczęściej zapisuje się w dwóch postaciach: na papierze lub w formie elektronicznej (elektroniczna dokumentacja medyczna). Elektroniczna postać zapisu ma tę zaletę, że fizycznie zajmuje mniej miejsca, dzięki czemu składowanie nawet bardzo dużych ilości informacji może odbywać się na stosunkowo niewielkiej powierzchni, w porównaniu do wersji papierowej.

Od 2017 roku forma elektroniczna stanie się jedyną dopuszczalną formą prowadzenia dokumentacji medycznej w jednostkach świadczących usługi w zakresie medycyny. Ta zmiana, jak wynika z doświadczeń podmiotów, które już wdrożyły u siebie elektroniczną dokumentację medyczną, zajmuje około roku. W związku z tym, aby uniknąć zastoju w dostępie do usług medycznych, który mógłby nastąpić w sierpniu 2017 wraz z początkiem obowiązywania konieczności wprowadzenia EDM, wskazane byłoby rozpoczęcie pracy ze stosownym oprogramowaniem wcześniej. Znacznie ułatwi to „przestawienie się” na nową metodę gromadzenia i generowania danych zarówno pracownikom, jak i pacjentom.

Wspomniane oprogramowanie EDM jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Firmy zajmujące się dostarczaniem software’u już wprowadziły stosowne aplikacje do swojej oferty. Ich propozycje różnią się między sobą w zależności od producenta, są jednak pewne ogólne kwestie, co do których należy się odnieść:

  • dostępność pisemnej postaci zbieranej dokumentacji;
  • umożliwianie selektywnego dostępu do gromadzonych informacji;
  • rejestracja historii zmian wraz z informacjami o autorach zmian;
  • bezpieczny dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub utratą zbieranych informacji.

Jak widać, najważniejsza wydaje się kwestia bezpieczeństwa, której dotyczą właściwie wszystkie powyższe aspekty działania aplikacji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Najlepsze rozwiązanie na rynku

Rybnicka firma Biostat, znana ze współpracy z branżą medyczną, także wprowadziła do oferty rozwiązanie stworzone z myślą o potrzebach organizacyjno-administracyjnych zarówno dużych przychodni, w których swoje praktyki prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, jak i prywatnych gabinetów lekarskich. Twórcy autorskiego oprogramowania Medfile potraktowali zagadnienie bezpieczeństwa dwutorowo, skupiając się wokół bezpieczeństwa samych danych oraz zabezpieczeń związanych z dostępem do nich.

Dane zbierane w jednostkach medycznych mają poufny charakter, dlatego istotne jest, aby oprogramowanie do ich generowania i gromadzenia posiadało wiarygodne zabezpieczenia weryfikacyjne, tak aby dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej otrzymać mogły jedynie osoby do tego uprawnione. Takie właśnie są zabezpieczania zastosowane w Medfile. Jednocześnie lekarz może uzyskać dostęp do e-dokumentacji pacjenta korzystając z dowolnego urządzenia łączącego się z Internetem i posiadającego zaktualizowaną przeglądarkę. Dzięki temu można będzie również zminimalizować udział osób trzecich w przebiegu wizyty w gabinecie lekarskim, co z pewnością spotka się z uznaniem ze strony pacjentów.

Drugą formą stosowanych zabezpieczeń jest automatyczne tworzenie kopi gromadzonych danych na serwerze zewnętrznym, dzięki czemu ewentualna awaria sprzętu komputerowego nie sprawi, że dane zostaną utracone. Oprogramowanie Medfile dzięki pracy w chmurze aktualizuje się automatycznie do najnowszej dostępnej wersji.

, , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.