Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna

Jak wykorzystać naukę w biznesie?

            Dane gromadzone są w różnych celach, co można zrobić z ogromną ilością informacji matematycznych i statystycznych, aby wyłuskać z nich informacje istotne dla prowadzenia rozwijającego się biznesu? Dane, które „na pierwszy rzut oka” nic nam nie mówią
o potencjalnych konsumentach mogą się okazać pierwszoplanowe dla podjęcia decyzji
o nowych przedsięwzięciach w przedsiębiorstwie lub zainicjować ważne zmiany.

W epoce informacji nie ma niedoboru danych; dane są przytłaczające. Kluczem jest przeszukiwanie ogromnej ilości danych, które są dostępne dla przedsiębiorstw i organizacji, co pozwala na prawidłową ich interpretację.

Analiza statystyczna – skuteczność na pierwszym miejscu

            Skuteczna analiza statystyczna musi wydobyć wiedzę ze złożonych systemów
i przedstawić je za pomocą metod informatycznych. Ponadto przeprowadzać kolejne etapy prowadzenia badań, jak wyciąganie wniosków w oparciu o zgromadzone dane. Kolejny etap to prognozowanie o przyszłości powziętych projektów biznesowych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Jeśli chcesz dobrze poznać swoich konsumentów, sprawdzić czy kampanie reklamowe oddziałują na Twoich potencjalnych klientów, poznać opinie o swoich flagowych produktach lub dowiedzieć się, jak długo utrzymają się one na rynku – analiza statystyczna odpowie na te i wiele innych pytań.

Jak przebiega proces badań?

            Proces badawczy jest złożony, składa się z kilku etapów, które w skrócie można rozpisać na: planowanie badania, zbieranie danych i sam proces analizy. Jednak każdy z tych etapów dzieli się na mniejsze, bardziej szczegółowe etapy nad którymi czuwają najlepsi eksperci – statystycy, matematycy, socjolodzy, ekonomiści; aby był jak najlepiej dobrany dla celu wskazanego przez właściciela przedsiębiorstwa.

Czy warto przeprowadzać analizy statystyczne na własną rękę?

Zapewne pojawią się entuzjaści takiego pomysłu. Jednak do przeprowadzenia wysokiej jakości analiz potrzebna jest kierunkowa wiedza i doskonałe narzędzia, jakimi dysponują specjaliści Biostat® . Umiejętność zdystansowania się od stawianych problemów badawczych, potrzeba czasu na przeprowadzenie badań o szerokim zakresie – czasem na grupie kilku tysięcy osób oraz kompetencje do prognozowania i wyciągania wniosków ze zgromadzonych danych – to główne cechy na podstawie których możemy zaufać ekspertom, którzy wykonają badania dla rozwoju naszego biznesu.

Kreatywne badania ze wsparciem specjalistów

            Jeśli jesteś Biznesmenem z pomysłem własnych badań i masz koncept na gotową ankietę – dla Biostat® to nie problem. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy panele badania konsumentów survGO™ oraz Panel Badanie-opinii.pl, gdzie samodzielnie można wykreować ankietę, wskazać grupę badawczą i monitorować proces przebiegu badań. Wraz z nim platforma przesyła rzetelny raport wyników analizy statystycznej w postaci tabel i wykresów.

 

W XXIw. należy korzystać z zasobów które już posiadamy, niewątpliwie takie informacje wykorzystają eksperci analizy statystycznej, aby móc rozwijać Twój biznes
i osiągnąć cel, do którego dążysz.

, , , , , ,

Comments are currently closed.