Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Badanie kompetencji podstawą procesu rekrutacji

Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika zwykle składa się z oceny trzech podstawowych elementów: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kandydaci powinni posiadać profesjonalną wiedzę oraz wymagane funkcjonalne i techniczne umiejętności związane z stanowiskiem pracy jakie mają objąć. Jeden z komponentów wiąże się z ryzykiem przeoczenia, gdyż jest trudny do zmierzenia jedynie za pomocą rozmowy. O czym mowa? Kompetencje oraz wzorce zachowań, które stanowią podstawę tego, w jak efektywny sposób kandydat wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania powierzonej pracy. Wdrażanie w procesie rekrutacji badania kompetencji okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod, gdyż pracodawcy są w stanie zweryfikować czy kandydaci posiadają pożądane cechy. Dzięki wykonaniu takich badań można zapomnieć o zatrudniania kandydatów z uwzględnieniem tzw. „skill gap”.

Systemy rekrutacji oparte na kompetencjach eliminują nieporozumienia.

Duża liczba pracowników chce, aby ich firmy były bardziej zróżnicowane pod względem osobowości pracowników, ale zasugerowano, że jedną z największych przeszkód jest obawa, iż wprowadzanie nowych osób, które mogą się ze sobą nie zgadzać, utrudni produktywność. Nie warto zakładać, że różnorodność równa się nieporozumieniom, ale gdy skład grupy ulega pewnym wstrząsom, mogą pojawić się niepożądane konflikty. Dlatego poddanie kandydata testu kompetencji jest genialnym rozwiązaniem pozwalającym w pewnym stopniu poznać jego osobowość. Ponadto ułatwia pracę rekruterom, pozwalając skupić się na znajdowaniu podobnych zachowań, które sprawią, że kandydat odniesie sukces w roli niezależnie od wiedzy, umiejętności i danych demograficznych

Systemy rekrutacji oparte na kompetencjach zapewniają spójny proces zatrudniania.

Czy wiesz, że zakres raz ułożonych pytań do wywiadów oparty na kompetencjach może ułatwić proces rekrutacji następnym razem, gdy potrzebne będzie obsadzić inne stanowisko? Wystarczy od czasu do czasu zaktualizować pytania i wybrać odpowiednie, aby odzwierciedlić rolę i umiejętności, których będziesz potrzebować w przyszłości, ale używanie spójnych kompetencji służy jako punkt odniesienia do oceny kandydatów, tak aby wychwycić najlepszych.

Systemy rekrutacji oparte na kompetencjach przewidują przyszłe wyniki.

Dla konkretnych stanowisk w firmie określane są konkretne kompetencje. Często dzieje się to poprzez ocenę przeszłych lub obecnych pracowników, którzy odnieśli pewien sukces w tej właśnie roli. Zdarza się, że w firmie zapadną złe decyzje lub działania co powoduje spadek jej efektywności. Aby zapobiec temu w przyszłości ważna jest identyfikacja przyczyn krytycznych incydentów, m.in. kompetencji osób, które do tego doprowadziły. Dobrze dobrani pracownicy spełniający swoje zadania są nadzieją na lepsze prosperowanie firmy oraz osiąganie wyższych wyników.

Systemy oparte na kompetencjach obniżają rotację pracowników.

Kolejnym pożądanym wynikiem zastosowania rekrutacji i selekcji opartej na kompetencjach jest obniżenie wskaźnika rotacji. Dobrze dobrany pracownik czuje się potrzebny i spełniony na stanowisku, które wykonuje, a sfinalizowane zadania czy projekty, które kończą się sukcesem jedynie posuwają go do podejmowania ambitniejszych zadań. Taka osoba patrzy przyszłościowo na działalność firmy i wie, że ma szanse na rozwój.

Zatrudnienie odpowiedniej osoby jest nie lada wyzwaniem – zwykle jest wiele chętnych, wiele CV, godziny rozmów, a finalnie z dziesięciu kandydatów ani jeden nie spełnia Twoich oczekiwań. Warto zastanowić się nad inną formą rekrutacji. Pamiętaj, dobry pracownik to Twoja szansa na sukces.

 

Comments are currently closed.