Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

wypełnianie ankiet za pieniądze

Wypełnianie ankiet CAWI

W ramach badań marketingowych i badań rynku i opinii, firmy badawcze wykorzystują bardzo dużo różnych metod i technik badawczych. W zależności od potrzeb mogą być to badania jakościowe, jak tajemniczy klient, indywidualne wywiady pogłębione, czy wywiady grupowe, a także badania ilościowe, jak CATI, PAPI, CAPI, CAWI. Zwłaszcza te ostatnie są wysoko cenione dzięki temu, że są bardzo tanie, stosunkowo szybkie i można je prowadzić na nawet bardzo dużych grupach, a ankieta może mieć dowolną długość. Jednak mają pewne negatywne aspekty, takie jak brak pewności zrealizowania założonej próby, czy wysoki wskaźnik retention rate (porzucania ankiety w trakcie jej wypełniania). W celu przeciwdziałania im powstały portale dedykowane ankietom internetowym – panele ankiet online....
czytaj dalej...

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,