Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Zdrowie jako element marketingu

Prozdrowotne kampanie ostatnio okazują się hitem sezonu – i wcale nie chodzi o reklamy leków, ale o niemal wszystkie dziedziny marketingowe. Pochwała zdrowego stylu i trybu życia jest obecna zarówno w reklamie herbaty, jak i psiej karmy – zdrowie: to właśnie chcemy podarować bliskim i sobie. Także ogromna popularność akcji organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przyczynia się do ogólnego zainteresowania tą kwestią a za razem… napędza rynek medyczny w Polsce.

Wzrost świadomości prozdrowotnej

Moda na zdrowie jest zarazem modą na dbałość o zdrowie, a co za tym idzie – modą na produkty, które temu służą, od ekologicznych jajek począwszy, na przeróżnych suplementach diety skończywszy. Jednocześnie zwiększony jest popyt na usługi poprawiające zdrowie, jak usługi fizjoterapeutów, masaże, czy zajęcia sportowe, ale też na usługi stricte medyczne. Coraz częściej ludzie chcą się przebadać, profilaktycznie poznać stan swojego zdrowia. Dzięki zainteresowaniu szeroko pojętym zdrowiem wzrosła też świadomość w tym zakresie, pacjenci coraz częściej są w stanie dostrzec nieprawidłowości zdrowotne w ich wczesnym stadium, kiedy to lekarska porada okazuje się najskuteczniejsza.

Rozwój rynku i rozwój badań

W związku ze stałym rozwojem, badania rynku medycznego stają się koniecznością. Konsumenci/klienci są ważni na każdym rynku, a kierowany do nich przekaz marketingowy musi być dopasowany do ich oczekiwań. Rozpoznanie i zdiagnozowanie odpowiednich obszarów daje możliwość bliższego przyjrzenia się tendencjom i zmianom, jakim ulega rynek. Zainteresowanie badaniami rynku medycznego rozwija się więc wprost proporcjonalnie do wciąż zyskującego na wartości rynku.

Pacjenci=klienci

Chcąc zadbać o skuteczność strategii wizerunkowej przedsiębiorstwa działającego w branży medycznej najlepiej jest rozpocząć zmierzające ku temu działania właśnie od zlecenia badań rynku medycznego, na przykład w zakresie opinii lekarzy, pacjentów i farmaceutów. Warto także uwzględnić grupę personelu medycznego, jak pielęgniarki czy fizjoterapeuci. Dane uzyskane od każdej z wymienionych grup respondentów stanowią niezwykle istotną składową całościowych analiz, na których oprzeć można przygotowywaną strategię. Budowanie wizerunku i rozpoznawalności w przypadku firm medycznych wiąże się z pozyskiwaniem zaufania klientów – trzeba ich zatem poznać, dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak dostosować ofertę do ich potrzeb i oczekiwań.

Spektrum badań rynku farmaceutycznego i medycznego

Jednak badania rynku medycznego to nie tylko badania opinii poszczególnych grup respondentów. Należą do nich także skomplikowane procedury związane z usługami dla segmentu leków Rx oraz OTC, oraz szeroki zakres analiz, od segmentacji rynku począwszy, na pozycjonowaniu produktu czy szacowanie prognoz udziału w rynku skończywszy. Różnorodność usług mieszczących się w obrębie badań rynku medycznego może wręcz zawrócić w głowie.

Wybór firmy

Poszukując badaczy, którym powierzymy realizację projektu, wskazane jest zapoznanie się z port folio agencji badawczej. Jeżeli prowadziła dotychczas realizacje dla podmiotów medycznych działających w zbliżonej branży, to zaangażowani w badanie pracownicy firmy z pewnością znacznie lepiej orientować się będą w problematyce badania, a wiedza ta usprawni nie tylko sam proces badawczy, ale i komunikację pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.