Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Wskazówki, które pomogą ci skutecznie przeprowadzić badania kompetencji

Właściwy dobór pracowników pozwoli na skuteczne osiąganie postawionych celów, a tym samym zwiększy efektywność podejmowanych działań. Pracodawca powinien dobrze zdefiniować swoje potrzeby, a także wymagania wobec przyszłych, jak i zatrudnionych pracowników. Badania kompetencji pozwalają na ocenienie kompetencji pracowników w odpowiedzi na przyjęte standardy.

Kiedy warto przeprowadzić wywiady kompetencyjne?

Jedną z metod pozyskiwania informacji o kompetencjach pracowników są wywiady. Podczas tego badania rekrutujący ma za zadanie dowiedzieć się, czy kandydat na dane stanowisko posiada wystarczające kompetencje, które pozwolą wykonywać mu powierzone obowiązki na odpowiednio wysokim poziomie. Z takiego typu badań warto skorzystać, jeśli:

  • nie wymaga się od kandydata doświadczenia na danym stanowisku;
  • zadaniem ankietera jest sprawdzenie, w jaki sposób zareaguje dany pracownik w konkretnej sytuacji;
  • w centrum zainteresowania pracodawcy znajdują się zachowania i postawy kandydatów, a nie ich osiągnięcia.

 

Badanie powinno odnosić się do najważniejszych kompetencji

Przeprowadzone badanie dostarcza informacji, w jaki sposób dana osoba zachowa się w konkretnych sytuacjach. Zwracając uwagę na szerokie zastosowanie tego typu badań, zadania, którym zostają poddani kandydaci mogą koncentrować się wokół komunikacji ustnej bądź pisemnej, a także mogą dotyczyć umiejętności związanych z planowaniem, organizowaniem czy rozwiązywaniem problemów. Ponadto badania takie mogą orientować się wokół takich kompetencji, jak:

  • praca w zespole i komunikacja;
  • odpowiedzialność i zdolność podejmowania samodzielnych decyzji;
  • przywództwo i orientacja na cel;
  • rozwiązywanie problemów i organizacja.

Badane kompetencje powinny w najwyższym stopniu odzwierciedlać te cechy, które będą potrzebne pracownikowi do skutecznego wypełniania swoich obowiązków. Tym samym badanie takie umożliwia sprawdzenie, w jakim stopniu kompetencje kandydata są zgodne z zdefiniowanymi wymaganiami, a także jak konkretny kandydat wypada tle pozostałych uczestników procesu rekrutacji.

 

Rozmawiając z kandydatem warto sprawdzać jego prawdomówność

Pytania, które zostaną uwzględnione w badaniu, zależą w głównej mierze od branży i oferowanego stanowiska. Zaś sam rekrutujący powinien koncentrować się w toku przeprowadzania badania kompetencji na odnalezieniu praktycznego zastosowania kluczowych kompetencji. Przy czym warto pamiętać o stosowaniu pytań kontrolujących, które pozwolą na sprawdzenie prawdomówności kandydata, a tym samym wyeliminują możliwość pomyłki w dobrze pracownika.

, ,

Comments are currently closed.