Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Tajemniczy klient jako metoda wiarygodnego sprawdzania

Zwracając uwagę na metodę tajemniczego klienta należy podkreślić charakteryzujące ją zalety. Do największych walorów tej metody zalicza się na przykład ukryty charakter badania, badanie wykonane w naturalnych warunkach oraz uzyskanie możliwie najbardziej obiektywnej oceny. Pozwala to na określenie tej metody jako skutecznej, a przy tej efektywnej. Jej wpływ na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa bądź firmy może okazać się jednym z najważniejszych źródeł informacji.

Sprawdza się to jak jest

 Metody tej korzysta się najczęściej, gdy:

 • ma się na celu podniesienie poziomu satysfakcji klienta;
 • chce się zwiększyć sprzedaż;
 • ma się na uwadze jakość relacji między klientem a sprzedawcami;
 • chce się uzyskać obiektywną ocenę.

Tajemniczy klient dostarcza rzetelnej informacji które bazują na autentyczne doświadczeniu, a przy tym zawierają w sobie elementy wcześniej ustalonego scenariusza. Umożliwia to wskazanie poziomu realizacji konkretnych elementów, a także wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Tym co pozwala oceniać jest doświadczenie

Informacje, które zostały pozyskane w procesie badawczym mogą posłużyć jako podpora dla budowania nowych strategii marketingowych wspieranie aktualne działań. Co więcej zwracając uwagę na charakter badania można zauważyć, iż pozyskane dane są:

 • prawdziwe;
 • przydatne;
 • obiektywne.

Badanie, które jest podporą dla rozwoju

Procedura badawcza, która została zastosowana w metodzie, jakim jest tajemniczy klient pozwala na wyciąganie szerokiej wiedzy na temat zachodzących zjawisk a także umożliwia zrozumienie aktualnej sytuacji. Pozwala to nie tylko na planowanie skutecznych działań, ale także otwiera drogę do zrozumienia sytuacji z innej perspektywy. Jako że badanie wykonywane jest niejako z ukrycia to umożliwia to:

 • nieskrępowane obserwacje;
 • zyskanie wiarygodnej wiedzy;
 • sprawdzenie zgodności z przyjętymi standardami;
 • wyznaczenie mocnych i słabych stron badanego zjawiska.

W procesie badawczym ważna jest postawa badacza

Należy jednak pamiętać, iż metoda tajemniczego klienta będzie o tyle przydatna, o ile etap pozyskiwania danych będzie przebiegał zgodnie z procedurą, więc zgodnie z ustalonym scenariuszem. Jednak poza tym proces badawczy na każdym etapie musi być wykonywany zgodnie ze sztuką, gdzie ważna jest koncentracja oraz otwartość na zmieniającą się rzeczywistość. Za trzy główne cele badania można uznać:

 • zaspokojenie ciekawości;
 • polepszenie procesu decyzyjnego;
 • otwarcie nowych szans rozwoju;
 • polepszenie relacji jest przedsiębiorstwem/firmą a rynkiem.

, , , ,

Comments are currently closed.