Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Mystery Shopping

Tajemniczy klient jako metoda wiarygodnego sprawdzania

Zwracając uwagę na metodę tajemniczego klienta należy podkreślić charakteryzujące ją zalety. Do największych walorów tej metody zalicza się na przykład ukryty charakter badania, badanie wykonane w naturalnych warunkach oraz uzyskanie możliwie najbardziej obiektywnej oceny. Pozwala to na określenie tej metody jako skutecznej, a przy tej efektywnej. Jej wpływ na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa bądź firmy może okazać się jednym z najważniejszych źródeł informacji....
czytaj dalej...

, , , ,

FMCG market research Poland

FMCG industry is very well known for customers. We buy its products very often, monthly or even weekly. It is Fast Moving Consumer Goods or Consumer Packaged Goods (CPG) market, worth more than GDP of some development countries. In Western Europe and United States this industry is considered as a foundation of modern economy. You can identify there brands such as: Unilever, Coca-Cola, Heinz, Kraft, Johnson & Johnson, Nestle, PepsiCo, Wal-Mart, Henkel, Procter & Gamble. We consume its products each day, for example: personal care items, cleaning and laundry items, household items, OTC medicines, food stuff, entertainment products, paper products, small appliances. Which means, that it refers to pharmacies, groceries, domestic detergents, liquor stores, tobacco stores. One thing is, that this is huge market with massive sale and low manufacturing costs. On the other hand, however, it is characterized by high level of competitiveness....
czytaj dalej...

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‹Previous Posts