Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Programy i aplikacje do obsługi Paneli Konsumenckich

W odpowiedzi na potrzeby badaczy tworzone są rozwiązania programistyczne, które mają służyć ogólnej poprawie jakości realizowanych procesów badawczych. Warto tym samym zauważyć, że rozwiązania paneli ankieterskich (programów) takie cieszą się wysoką funkcjonalności, a wśród największych zalet systemu można wymienić dostęp do szerokiej bazy panelistów przy czym możliwym jest wprowadzenie własnych odbiorców.

Jednym z rozwiązań jest program partnerski wdrożony przez Polski panel Badanie-opinii.pl – daje on możliwość szybkiego założenia i instalacji oprogramowania do panelu badawczego w modelu licencyjnym. Główną zaletą, jest fakt, iż od razu licencjobiorca ma dostęp do dużej puli ankieterów/panelistów, skupionych w sieci paneli obsługiwanych przez system.

Możliwości przekładają się na skuteczność badania

W ramach wysokiej funkcjonalności rozumie się między innymi:

  • umożliwienie przeprowadzania procesów na dużych próbach;
  • swobodny dobór i filtrowanie panelistów;
  • tworzenie ankiet dostosowanych do indywidualnych wymagań;
  • dostęp do bieżącej statystki realizowanego projektu;
  • wysyłanie powiadomień o rozpoczętym badaniu.

Szeroki zakres działania…

Dzięki otwartości producentów paneli możliwym jest realizowanie rozmaitych procesów badawczych, które mogą koncentrować się wokół różnych tematów takich jak badania konsumenckie, opinii, satysfakcji i lojalności, pracowników czy świadomości marki. Korzystając z rozwiązania, jakie daje badanie-opinii.pl w postaci panelu konsumenckiego można zyskać niską opłatą instalacyjną wraz z obsługą informatyczną oraz serwerową.

Panele dają jakość!

Przede wszystkim zaś należy zwrócić uwagę, że innowacyjne rozwiązania takie jak panele badawcze pozwalają na przeprowadzenie pełnowartościowych procesów oraz pozyskiwanie informacji, które będzie można wykorzystać w postawionym wcześniej celu. Co do samego zastosowania paneli w procesach badawczych można powiedzieć, że wnoszą one nową jakość do realizowanych procesów.

Comments are currently closed.