Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

O skutecznych badaniach ankietowych online

Realizacja procesów badawczych przy pomocy Internetu, jest coraz bardziej powszechne. Należy zwrócić jednak uwagę na trudności, na które mogą natknąć się badacze w trakcie przeprowadzania takiego badania. Projektując przebieg procesu, warto zwrócić uwagę na wzmocnienie motywacji uczestników oraz właściwie dobranie próby badawczej.

 

Na co zwrócić uwagę dobierając ankietowanych?

Właściwy dobór próby badawczej ma wpływ na ostateczne powodzenie badania. Przede wszystkim projektując badanie ankietowe, należy zwrócić uwagę na zainteresowanie tematem badania potencjalnych ankietowanych, a także na dopasowanie odpowiedniej formy badania, do możliwości odbiorców badania. Należy pamiętać, że osoby, które są zainteresowane tematyką badania bądź są przekonane, że badanie ich dotyczy, częściej są skłonne do wypełnienia ankiety. Decydując się na przeprowadzenie badania online, należy pamiętać o tym, żeby zapraszanie do udziału w badaniu nie było nachalne.

 

Sposoby na przeprowadzenie badania online

Nie bez znaczenia dla potencjalnych ankietowanych, jest forma badania. Wśród najpopularniejszych form badania online wymienić można:

  • zamieszczenie badania na stronie www;
  • rozesłanie e-maili;
  • dostarczenie ankiety za pomocą np. komunikatora;
  • umieszczenie ankiety na panelu badawczym.

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe rozwiązania, które wzmacniają zalety badań online oraz umożliwiają skuteczniejsze dotarcie do próby badawczej.

Korzyści przeprowadzania badań internetowych

Zwracając uwagę na korzyści wynikające z realizowania procesów badawczych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, można wymienić:

  • zminimalizowanie czasu potrzebnego na zrealizowanie badania;
  • ponoszenie niższych kosztów finansowych;
  • dostęp do dużych i zróżnicowanych prób;
  • możliwość dotarcia do specyficznych populacji.

Ponadto badacze zyskują możliwość bieżącego śledzenia postępów badania, a przy tym eliminują konieczność zatrudniania ankieterów czy drukowania ankiet. Dzięki możliwością szybkiego dotarcia do próby badawczej w znaczy sposób skraca się czas potrzebny na realizację badania ankietowego.

 

Rola gratyfikacji ankietowanych w procesie badawczym

W celu podwyższania motywacji ankietowanych do uczestnictwa w badaniu, warto ich wynagradzać. Gratyfikacja może mieć zarówno postać finansową, rzeczową bądź symboliczną (podziękowanie, możliwość zobaczenia swoich wyników na tle pozostałych uczestników). Przy czym nagroda może być dostarczona tak po zakończeniu badania, jak i przed jego rozpoczęciem.

, ,

Comments are currently closed.