Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Dlaczego Twoja firma musi zdecydować się na badania opinii

Opinia innych osób niejednokrotnie jest bardzo ważna dla każdego z nas. Tym bardziej zatem jest ona czymś istotnym dla osób kierujących i zarządzających firmami czy instytucjami – zwracają one uwagę nie tylko na opinie konsumentów o danym produkcie ale również na opinie ludzi na różne tematy.

 Czym jest badanie opinii?

 Zacznijmy od tego czym w ogóle jest opinia – otóż, jest to indywidualne zdanie czy ocena pojedynczych ludzi na pewien określony temat. Opinia obrazuje zatem co społeczeństwo myśli i sądzi na temat jakiegoś zjawiska. W jaki sposób jednak poznać co inni sadzą o zmianach zachodzących w świecie? Rozwiązaniem jest tu właśnie badanie opinii, czyli wycinek badań rynku ukierunkowany na określenie, co ludzie sądzą na zadany temat i jak reagują na aktualne wydarzenia w danym momencie.

Proces badania opinii musi być jednak dobrze przemyślany, wszak opinia publiczna występuje zawsze w każdej grupie społecznej – pokazuje nastroje polityczne i społeczne wśród konkretnych zbiorowości. Bardzo często dotyczy także ważnych dla społeczeństwa spraw, czasami nawet bardzo kontrowersyjnych – może dotyczyć spraw teraźniejszych, ale również przeszłości.

Bardzo często opinia publiczna jest nazywana też opinia społeczną i wtedy dotyczy głównie spraw niezwiązanych z polityką np. może dotyczyć aborcji czy eutanazji. Co istotne jednak, może ona bardzo szybko ulec zmianie ponieważ zależy od wielu czynników (m.in. kulturowych, ekonomicznych i gospodarczych), dlatego tak ważne jest skuteczne badanie rynku pozwalające na poznanie opinii jej uczestników.

 Co możemy zbadać?

 Zbadać można wiele interesujących kwestii – począwszy od opinii na temat produktu  (postrzegania tego produktu lub jego jakości) czy firmy (sposobu, jak ją widzą klienci czy pracownicy), a kończąc na opiniach na tematy społeczne  czy polityczne.

 Jak w takim razie zbadać opinię?

 Podstawowym sposobem badania opinii publicznej jest sondaż.

Pomiar możemy przeprowadzić różnymi metodami badań. Wyróżniamy tu głównie badania ilościowe i jakościowe.

Do badań ilościowych zaliczamy:

- wywiady i ankiety bezpośrednie

- ankiety telefoniczne CATI

- ankiety internetowe

- ankiety pocztowe

- ankiety  prasowe

- badania metodą CAPI

- sondaż

 Z kolei do badań jakościowych zaliczamy:

- wywiady grupowe

- wywiady indywidualne

Zgodnie z tym, co zasygnalizowano już wcześniej, bardzo ważne w badaniach opinii jest odpowiedni dobór grupy reprezentatywnej która dobrze będzie odzwierciedlać odpowiednie interesujące nas cechy społeczeństwa – dobór próby uwzględnia na ogół płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Ważna jest również odpowiednia wielkość tej grupy, aby móc uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki badań.

Tak więc badania opinii spełniają bardzo ważna rolę. Pokazują jakie ludzie mają poglądy, jak postrzegają zmiany w świecie, co na dany temat sadzą i jakie zmiany można wprowadzić, by nie zniszczyć już posiadanej opinii. Dlatego tego typu pomiary są wykorzystywane nie tylko w badaniach konsumenckich czy pracowniczych ale przede wszystkim – są też bardzo cennym źródłem informacji dla władz.

Comments are currently closed.