Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Badanie User Experience – niezbędny etap tworzenia projektów internetowych

Badania User Experience w celu analizy użyteczności portali internetowych

Rynek aplikacji internetowych rozwija się dzisiaj w niezwykle dynamicznym tempie, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i użytkowników indywidualnych. Firmy tworzące takie aplikacje za każdym razem liczą na sukces, jednak ten zależy od przygotowania projektu, w tym dobrego rozpoznania potrzeb jego użytkowników. Do tego właśnie służą badania User Experience, które powinny być zawsze integralną częścią tworzenia wszelkiego rodzaju projektów internetowych.

Na czym polegają badania UX?

W dużym skrócie badania UX polegają na sprawdzeniu jak dane oprogramowanie, strona internetowa lub aplikacja jest odbierana przez jej rzeczywistych użytkowników. Najpopularniejszą metodą badania są testy użyteczności, które obrazują funkcjonalność produktu oraz ujawniają wszelkie problemy z jego obsługą. Oprócz tego często stosuje się ankiety, które pozwalają doprecyzować opinie użytkowników na temat produktu, a także audyty eksperckie, w których produkt oceniany jest przez specjalistów.

Kiedy warto przeprowadzić test użyteczności?

W przypadku projektów internetowych badanie User Experience powinno się przeprowadzać na początkowym etapie implementacji. Testowanie produktu z użytkownikami w takim momencie pozwala wychwycić wszelkie niedociągnięcia produktu i je skorygować przed wprowadzeniem go do użytku dla szerokiego grona odbiorców. Badanie użyteczności pomaga również zidentyfikować dodatkowe oczekiwania i potrzeby użytkowników. Jego wyniki są więc pomocne w udoskonaleniu ostatecznej wersji projektu, co w oczywisty sposób zwiększa jego szansę na sukces.

W jaki sposób przeprowadzić badanie?

Test użyteczności można przeprowadzić samodzielnie, jednak dużo lepsze wyniki osiągnie się, jeśli zadanie powierzy się wyspecjalizowanej firmie badawczej.

Profesjonalne przeprowadzenie badania UX wymaga wiedzy i doświadczenia m.in. do precyzyjnego określenia grupy docelowej testowanego produktu i na jej podstawie wyselekcjonowania reprezentacyjnej grupy uczestników badania.

Istotne jest także to, że firmy badawcze stosują wiele różnych technik badań jakościowych i ilościowych, dzięki czemu są w stanie opracować bardzo dokładny i wartościowy raport, w których znajdują się konkretne rekomendacje dotyczące sposobu usprawnienia projektu.

Test użyteczności projektów internetowych to badanie, w które z pewnością warto zainwestować. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć potrzeby odbiorców i lepiej dostosować do nich produkt, a przez to zminimalizować ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Comments are currently closed.